மொபைலில் இருந்தே IVR மூலம் உங்கள் ஆதார் எண்ணை இனைத்திடுங்கள்

மொபைலில் இருந்தே IVR மூலம் உங்கள் ஆதார் எண்ணை ஏர்டெலுடன் இனைத்திடுங்கள்


1) உங்கள் மொபைலில் 14546 ஏன்ற IVR எண்ணை  அழைக்கவும்.
2) உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பதிவு செய்யவும்.
3) OTP எண் பெறுங்கள் UIDAI பதிவு செய்யப்பட்ட எண்ணில்.
4) OTP பதிவு செய்யுங்கள்.
5) உறுதி செய்யப்பட SMS பெறுங்கள்.

குறிப்ப:
                  UIDAI-யில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்களுக்கு மட்டுமே 

No comments:

Post a Comment

Popular