ஏர்டெல் அதிரடி சலுகை 1GB DATA இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்


ஏர்டெல் அதிரடி சலுகை அனைத்து நபர்களும்  1 GB DATA இலவசமாக
பேருங்கள்
இந்த  like  :      http://bit.ly/AirtelTVMitra 

பண்ணுங்க அடுத்த நொடியில் 1GB   இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்
                          http://bit.ly/AirtelTVMitra

No comments:

Post a Comment

Popular